همایش جامع بین المللی برق ایران
اهداف همایش

 • وجود بستری مناسب جهت کنکاش، تبادل افکار و انتقال تجربیات محققان، استادان، مدیران، کارشناسان و خبرگان علمی و صنعتی
 • معرفی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت برق به شرکت‌کنندگان و متخصصین
 • ایجاد علاقه در شرکت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای مختلف صنعت برق به امر پژوهش
 • ارائه دستاوردهای اندیشمندان و صاحب‌نظران صنعت برق به جامعه علمی و صنعتی
 • فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه
 • بسترسازی براي استفاده از اصول مدیریت فناوری در توسعه صنعت برق کشور 
 • معرفی متخصصین و صاحب نظران این صنعت به مسئولین، مدیران و سیاست‌گذاران
 • برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه صنعت برق و ایجاد توازن و تعادل بین تولید و مصرف 
 • دستیابی صنعت برق به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهاي مدیریت در صنعت برق ایران و جهان
 • توجه و دقت نظر دست‌اندرکاران صنعت برق به ضرورت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست
 • کمک به ایجاد فرهنگ مصرف بهینه انرژی
 • کشف استعدادهای نهفته و استفاده از تجارب و اندیشه بزرگان
حمایت معنوی

معرفی مجلات حامی

تماس با ما

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش