همایش جامع بین المللی برق ایران
محورهای همایش

1) الکترونیک

 • نیمه‌هادی‌ها         
 • افزاره‌ها و قطعات میکرو الکترونیک              
 • افزاره‌ها و قطعات نانو الکترونیک                  
 • افزاره‌ها و قطعات الكترونیك نوری     
 • MEMS            
 • مدارهای مجتمع آنالوگ                   
 • مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال              
 • مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال مخلوط                 
 • مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی                   
 • الکترونیک صنعتی

 

2)     مخابرات، سیستم     

 • تئوری مخابرات                
 • تئوری اطلاعات، کدینگ، و رمزنگاری           
 • پردازش سیگنال(صوت، تصویر)       
 • مخابرات سیار      
 • مخابرات نوری     
 • مخابرات ماهواره‌ای           
 • پردازش سیگنال های آماری(آشکار سازی، تخمین، شناسایی الگو)    
 • رادار و سونار      
 • شبکه های کامپیوتری، بی سیم، حس گر           
 • طیف گسترده                   
 • سوئیچینگ و روتینگ

 

3)      مخابرات، میدان ها و امواج الكترومغناطیس

 • سازگاری الکترومغناطیسی               
 • انتشار و پراکندگی امواج     
 • قطعات، مدارات و زیرسیستمهای مایکروویو و موج میلیمتری        
 • طراحی و کاربرد ساختارهای پریودیک در الکترومغناطیس            
 • طراحی، مدلسازی، اندازه گیری، و فناوری آنتن 
 • تئوری و کاربردهای الکترومغناطیس              
 • آرایه های آنتن و شکل دهی پرتو                   
 • فوتونیک، فیبر نوری و مخابرات نوری           
 • سیستمها و فناوری فرکانس تراهرتز    

 

4)      قدرت، سیستم

 • منابع تجدید پذیر                
 • شبكه های هوشمند 
 • تولید پراکنده و ریز شبكه ها             
 • مدیریت انرژی، مصرف و تقاضا       
 • بازار برق و تجدید ساختار                
 • تشخیص وضعیت و خطا در سیستم های قدرت               
 • برنامه ریزی سیستم های قدرت                      
 • بهره برداری سیستم های قدرت          
 • قابلیت اطمینان (امنیت و كفایت) سیستم های قدرت                      
 • کیفیت توان الکتریکی                     
 • سیستم های انتقال ولتاژ بالای جریان مستقیم                   
 • سیستم های انعطاف پذیر جریان متناوب                       
 • حالت های گذرا در سیستم های قدرت               
 • کنترل و پایداری سیستم قدرت                       
 • حفاظت الکتریکی              
 • مهندسی فشار قوی 

 

5) قدرت، ماشین های الكتریكی و الكترونیك قدرت

 • مبدل های الکترونیک قدرت و کنترل آنها         
 • منابع تغذیه سوئیچینگ و سیستم های توان پالسی            
 • عناصر انعطاف پذیر جریان متناوب FACTS   
 • طراحی و آنالیز و کنترل ماشین های الکتریکی               
 • عیب یابی ،پایش و شناسایی پارامترهای ماشین های الکتریکی                     
 • ژنراتورها و ترانس های قدرت          
 • کاربردهای الکترونیک قدرت            
 • طراحی و کنترل درایوهای الكتریكی   
 • ماشین های الکتریکی مدرن  

 

6) کنترل        

 • کاربرد ماشین های الکتریکی سیستم های کنترل غیرخطی 
 • سیستم ها و كنترل هوشمند   
 • کنترل تطبیقی      
 • کنترل مقاوم                     
 • کنترل بهینه و بهینه سازی               
 • رباتیک و مکاترونیک                    
 • اتوماسیون و کنترل صنعتی              
 • شناسایی سیستم و مدلسازی               
 • سیستم های كنترل فرایند                  
 • آشكارسازی، جداسازی و شناسایی عیب
 • کنترل تحمل پذیری عیب

 

7)      مهندسی پزشکی              

 • پردازش سیگنال های زیستی             
 • پردازش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویربرداری     
 • ابزار دقیق پزشكی، سنسورها و مبدل های بیومدیكال        
 • مهندسی عصبی، سیستم های عصبی - عضلانی، مهندسی توان بخشی                       
 • انفورماتیک پزشکی و محاسبات زیستی            
 • پزشکی از راه دور            
 • سیستم های واسط مغز – كامپیوتر                  
 • اپتیک و لیزر پزشکی                     
 • تجاری سازی فناوری، آموزش، صنعت تجهیزات پزشكی  
 • اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیس و کاربرد فناوری مایکروویو در پزشکی     
 • فیزیك پزشكی و مهندسی بافت                       

 

8) هوا فضا      

 • دینامیك پرواز و كنترل       
 • هدایت و ناوبری

 

9) محور آزاد

 • محور آزاد           

 

 

حمایت معنوی

معرفی مجلات حامی

تماس با ما

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش